Wydarzenie online INNOFORM

 

Przemysł w najlepszej formieTargi INNOFORM® na dobre zadomowiły się w stolicy województwa kujawsko-pomorskiego. Dotychczasowe edycje potwierdziły olbrzymie zapotrzebowanie na taką właśnie imprezę targową, szczególnie wśród przedsiębiorców z Polski północnej i środkowej.


Największym atutem imprezy jest szeroka oferta Wystawców, którzy prezentują swoje najnowsze produkty i usługi dla branży. Równie istotny jest program merytoryczny.  
Dużą popularnością cieszy się Strefa Usług Przemysłowych. To propozycja  szczególnie polecana firmom, które świadczą usługi w zakresie produkcji form, obróbki materiałów, regeneracji narzędzi czy remontów maszyn i posiadają wolne moce produkcyjne oraz … są gotowe przyjąć nowe zlecenia!

Tutaj spotyka się branża


branża metalowa

narzędzia specjalne

metalowa

produkcja narzędzi specjalnych

przetwórstwo tworzyw

maszyny

przetwórstwo tworzyw

maszynowa

automotive, kolejnictwo, lotnictwo

branża elektroniczna

automotive, kolejnictwo, lotnictwo

elektroniczna, elektrotechniczna

produkcja opakowań

meble

branża chemiczna

branża spożywcza

chemiczna i farmaceutyczna

spożywcza

branża medyczna

ogrodnictwo, rolnictwo

medyczna

ogrodnictwo, rolnictwoPolska Dolina Narzędziowa


Kujawsko-Pomorskie posiada doskonałe, strategiczne położenie w sercu Europy, w centralnej części  Polski. Przez region przebiega autostrada A1 łącząca północ z południem kraju oraz krajowe drogi nr 5 i 10, które w najbliższych kilku latach zostaną zastąpione przez nowoczesne drogi ekspresowe S5 i S10. Region posiada dwie stolice: Bydgoszcz (stolica administracyjna) i Toruń (stolica samorządowa), które razem tworzą aglomerację zamieszkiwaną przez 552 252 osoby.


Kujawsko-Pomorskie jest dziesiątym regionem kraju tak pod względem ludności, jak i zajmowanej powierzchni. Zajmuje jednak ósmą pozycję w kraju, jeżeli wziąć pod uwagę wytwarzany w regionie PKB. Jest to region o rozwiniętym przemyśle, wytwarzający wiele towarów i usług, które budzą zainteresowanie w kraju i zagranicą. Region jest centrum nowoczesnego przemysłu spożywczego, elektromechanicznego, papierniczego, elektromaszynowego oraz tworzyw sztucznych.


Poza potencjałem przemysłowym, województwo bogate jest też w zasoby przyrodnicze i atrakcje turystyczne. W regionie znajdują się także ośrodki uzdrowiskowe w Ciechocinku i Inowrocławiu , co sprawia, że jest celem turystyki pobytowej osób dbających o zdrowie.

                                                  Silna i nowoczesna produkcja na globalną skalę


Chociaż firmy z sektora przemysłowego stanowią niecałe 9% ogólnej liczby podmiotów gospodarczych działających na terenie Bydgoszczy, zatrudnienie w nich znajduje ponad 50% wszystkich osób pracujących w mieście. Lokalna gospodarka opiera się na takich branżach, jak: elektromaszynowa, środków transportu, narzędziowa i przetwórstwa tworzyw sztucznych, zbrojeniowa, elektroniczna, telekomunikacyjna czy spożywcza, a bydgoskie przedsiębiorstwa z sukcesem operują na europejskich i światowych rynkach, dołączając do grona liderów w swoich branżach. Można do nich zaliczyć takie firmy, jak: PESA Bydgoszcz S.A., ABRAMCZYK Sp. z o.o., IMMOBILE Group (dawniej MAKRUM S.A.), BELMA S.A. czy Projprzem S.A. Walory inwestycyjne miasta są doceniane nie tylko przez polskich, lecz także przez wielu zagranicznych inwestorów, jak Unilever, Tyco Electronics (grupa TE Connectivity) czy Neupack.

Dobrze rozwinięty bydgoski sektor przemysłowy odgrywa dominującą rolę w regionalnym eksporcie. Dziś w Bydgoszczy rozwija się nowoczesna produkcja i technologia, a wytwory lokalnych firm trafiają do klientów z całego świata. Dodatkowo, rozwój i umiędzynarodowienie sektora aktywnie wspierają działania Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, posiadającego od 2016 r. status Krajowego Klastra Kluczowego.


Intensywny rozwój bydgoskiej branży narzędziowo-przetwórczej

Duże znaczenie w Bydgoszczy ma branża narzędziowo-przetwórcza. Mówiąc o jej potencjale warto wskazać, że w mieście obecnych jest ponad 190 przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych i ok. 30 narzędziowni, a zatrudnienie w nich znajduje ok. 4000 osób. Obecne w Bydgoszczy przedsiębiorstwa z branży narzędziowo-przetwórczej realizują nowe inwestycje i odnotowują intensywny rozwój (od 2013 r. zatrudnienie wzrosło o ok. 400 osób, a wynagrodzenia o ok. 18%). Wśród nich można wymienić takie firmy, jak: SIROPOL sp. z o.o., APLEX sp. z o.o., HANPLAST sp. z o.o. HOLKAP sp. z o.o., KAPLAST sp. z o.o., KLG sp. z o.o., Lifocolor Farbplast sp. z o.o., NOVUMPLAST, ARRK Shapers Polska sp. z o.o., POLITECH sp. z o.o., KONEK PSN sp. j. czy TMR Plastics sp. z o.o.