5 EDYCJA TARGÓW INNOFORM

27 września 2022 r.
Konferencja:

Przemysł 4.0 w branży narzędziowo-przetwórczej​

oraz 

Jak nie Chiny to kto? Skracanie globalnych łańcuchów wartości szansą dla branżowych przedsiębiorstw


Organizator:Wdrożenie założeń Przemysłu 4.0 jest jednym z kluczowych wyzwań dla branży narzędziowo-przetwórczej. Takie rozwiązania jak cyfryzacja, automatyzacja czy robotyzacja stwarzają ogromne możliwości dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw, ale wymagają też odpowiednich zasobów finansowych i kadrowych w przedsiębiorstwach. Nie uda się ich również wdrożyć bez znaczącego udziału świata nauki.

Skracanie globalnych łańcuchów wartości to duża szansa na możliwości rozwoju branżowych firm. Przenoszenie produkcji do Europy bliżej ostatecznych odbiorców może stworzyć szansę na nowe projekty i większe zamówienia. Z drugiej strony żeby móc z nich skorzystać trzeba będzie sprostać nowym wymaganiom.