Więcej na temat form wulkanicznych w artykule    https://www.plastech.pl/wiadomosci/Procedury-czyszczenia-form-wulkanizacyjnych-17356