Produkty można sprawdzić pod kątem wad powierzchniowych, defektów wewnętrzych pęknięć, pęcherzy powietrza czy też wtrąceń różnego pochodzenia.
Na miejscu będzie można wykonać analizę prób dostarczonych przez zainteresowanych lub omówienia metodyki, które można wykorzystać następnie w kontroli jakości produkcji. Badanie przeprowadzi dr Paulina Trzeciak z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych.