​European Lightweight Cluster Alliance (ELCA) to inicjatywa, która odpowiedziała na europejskie zapotrzebowanie na materiały i technologie, które pomogą w stworzeniu Europy neutralnej klimatycznie. Sieć ELCA zrzesza 17 hubów z 15 krajów Europy, 1637 MŚP, 303 duże firmy i 155 instytucji otoczenia biznesu. Członkowie sieci prowadzą działania mające na celu wprowadzenie materiałów lekkich, tzw. lightweight do powszechnego użytku w przemyśle.


Sieć ELCA dynamicznie rozwinęła od czasu jej powstania w 2018 roku, w związku z tym podejmowane są różnego rodzaju działania mające na celu rozpowszechnienie tej gałęzi przemysłu. Jednym z nich było stworzenie newslettera zawierającego najnowsze informacje o członkach sieci, bieżących działaniach w ramach ELCA, a także nowinkach dotyczących lightweight.

Zachęcamy Państwa do przeczytania pierwszego numeru newslettera sieci ELCA, w którym znajdziecie Państwo m.in. informacje o naszym Klastrze oraz o projekcie European Lightweight Cluster Alliance – ELCA, którego jednym z partnerów jest BKP.


Newsletter dostępny jest tutaj