Zakres tematyczny

Targi obejmują najważniejsze zagadnienia z dziedziny produkcji narzędzi specjalnych, skrawających, przetwórstwa tworzyw, obróbki, łączenia i powlekania metali, materiałów i surowców


  • narzędzia do przetwórstwatworzyw sztucznych: formy wtryskowe, formy rozdmuchowe, głowice wytłaczarskie, formy do przetwórstwa gumy​​
  • narzędzia skrawające do obróbki metali​
  • technologie, urządzenia i materiały do inżynierii odwrotnej​
  • technologie, obrabiarki i urządzenia do obróbki ubytkowej, łączenia i powlekania metali​​
  • technologie, maszyny i urządzenia do obróbki powierzchniowej i wykańczającej​
  • przetwórstwo tworzyw sztucznych
  • materiały, surowce: stale, półfabrykaty, siłowniki, normalia, osprzęt elektryczny
  • ​środki smarujące, chłodziwa i ich komponenty
  • przyrządy i urządzenia kontrolno-pomiarowe
  • oprzyrządowanie technologiczne​
  • modelowanie, wizualizacja i symulacja procesu wtryskiwania​​
  • specjalistyczne oprogramowanie CAD/CAM/CAE​​
  • wyposażenie zakładów przemysłowych​​
  • automatyzacja i robotyzacja produkcji
  • recykling
  • logistyka
  • ​usługi